Per oproep recht op minimaal drie uur loon voor oproepkrachten; dubbel uitbetaald?

De Hoge Raad heeft in mei 2013 bepaald dat de werknemer die meerdere malen per dag wordt opgeroepen werk te verrichten, over elke afzonderlijke periode van arbeid recht heeft op loon voor een periode van minimaal drie uur. Dit geldt ook als de werknemer over bepaalde tijdsvakken van die dag “dubbel” wordt beloond.

 
Taxichauffeur
Deze zaak ging om het volgende. Een taxichauffeur is in dienst bij een werkgever die een taxibedrijf en een koeriersdienst exploiteert. De arbeidsomvang bedroeg 12 uur per week. Was het totaal aantal gereden uren in een maand hoger dan 12 uur per week, dan betaalde werkgever de meeruren uit. Indien het aantal uren minder dan 12 uur per week betrof, dan werd 12 uur per week uitbetaald; de minderuren werden als verlofuren aangemerkt.

 
Artikel 7:628a BW
De taxichauffeur vorderde achterstallig loon op basis van artikel &:628a BW. Dit artikel bepaalt dat een minimum aanspraak van drie uur per oproep bestaat. Op grond van dit artikel heeft een oproepkracht, ter compensatie van onzekerheid, voor iedere periode van minder dan drie uur waarin hij arbeid heeft verricht, recht op loon waarop hij aanspraak zou hebben indien hij drie uur zou hebben gewerkt. Dit artikel geldt alleen indien:

  1. een arbeidsomvang van minder dan 15 uur per week is overeengekomen én de werktijden niet zijn vastgelegd, of
  2. de arbeidsomvang niet of niet eenduidig is overeengekomen.

 
De taxichauffeur ging bij de berekening er vanuit dat de werkgever voor iedere aaneengesloten periode waarin zij had gewerkt minimaal drie uur loon dient uit te betalen. De kantonrechter gaf de taxichauffeur gelijk, maar het Gerechtshof niet. De taxichauffeur richtte zich vervolgens tot de Hoge Raad.

 
Hoge Raad
De Hoge Raad oordeelde dat artikel 7:628a BW de werknemer waarvan de arbeidsvoorwaarden voldoen aan de in dit artikel genoemde voorwaarden en die meerdere malen per dag wordt opgeroepen werk te verrichten, over elke afzonderlijke periode van arbeid recht heeft op loon voor een periode van minimaal drie uur. Volgens de Hoge Raad geldt dit ook indien dan de mogelijkheid bestaat dat de werknemer die meerdere malen op een dag wordt opgeroepen, over bepaalde tijdvakken van die dag “dubbel” wordt beloond. Hierdoor wordt volgens de Hoge Raad juist bevorderd dat de werkgever het werk zodanig indeelt dat de werknemer niet meerdere malen per dag voor telkens een korte periode wordt opgeroepen. Lukt het een werkgever niet om het werk zo te organiseren, dan moet de werknemer gecompenseerd worden door de daarmee gepaard gaande onzekerheid.

 
Conclusie en tips
Werkgevers die oproepkrachten meerdere malen op één dag voor minder dan drie uur inzetten, dienen er dus rekening mee te houden dat een oproepkracht mogelijk dubbel moet worden uitbetaald. Om dit te voorkomen kan een werkgever de oproepkracht oproepen voor een langere aaneengesloten periode. ook kan onder de regeling van artikel 7:628a BW worden uitgekomen door een arbeidsomvang van meer dan 15 uur per week met de werknemer overeen te komen of de werktijden van de werknemer vast te leggen.

Voor de uitspraak van de Hoge Raad verwijs ik graag naar: Hoge Raad 3 mei 2013, LNJ: BZ 2907

 
Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met mr. Sander Oudenhoven

 
Interessant artikel? Deel het met uw contacten!