Particulieren

Als u als particulier een advocaat nodig heeft, zoekt u een betrokken persoon die weet waar hij of zij over praat en u van een duidelijk en persoonlijk advies kan voorzien. Op zo’n moment bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een dreigend ontslag, een echtscheiding of een andere schokkende gebeurtenis in uw leven, u kunt een beroep op ons doen. U kunt van ons verwachten dat wij u met deskundig advies op een betrokken wijze terzijde staan, duidelijkheid voor u scheppen over mogelijkheden en onmogelijkheden, rechten en plichten. Wij zijn werkzaam op veel rechtsgebieden waar u als particulier mee te maken kunt krijgen. Hieronder volgt een beperkte opsomming.

 

Personen en familierecht

Personen- en familierecht is de verzamelnaam voor een rechtsgebied waaronder een groot aantal onderwerpen vallen. Op dit rechtsgebied is met name mr. Maureen Setiaman actief. Zij is lid van de de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (VFAS) en mag zich met recht specialist noemen op dit gebied. Daarnaast is zij NMI-mediator. Deze achtergrond maakt dat zij bij uitstek geschikt is voor bijvoorbeeld echtscheidingsmediations. Op de website www.verder-online.nl van de Vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators vindt u meer informatie.

 

Arbeidsrecht

U wordt als werknemer geconfronteerd met een dreigend ontslag? Juridische bijstand is op dat moment cruciaal en het is belangrijk om dan ook direct een goede en ervaren advocaat te raadplegen. Mr. Sander Oudenhoven is gespecialiseerd in het arbeids- en ontslagrecht, en lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

 
 
 
 

Strafrecht

Tegen wil en dank kunt u in aanraking komen met het strafrecht. Op dat moment wilt u door iemand terzijde worden gestaan die voor u opkomt en u deskundig kan verdedigen.

 
 
 
 
 

Aansprakelijkheidsrecht

Het kan voorkomen dat u als particulier aansprakelijk wordt gesteld voor bijvoorbeeld schade die u een ander zou hebben toegebracht. Nog waarschijnlijker is het dat u iemand aansprakelijk wilt stellen omdat u schade heeft geleden. Wij kunnen u bij dergelijke geschillen bijstaan.

 
 
 
 
 

Huurrecht

Als huurder voelt u zich in geschillen met uw verhuurder al snel in het nadeel. De wet biedt echter een ruime bescherming aan huurders van woonruimte. Wij kunnen u deskundig bijstaan in huurgeschillen.

 
 
 
 
 

Als particulier kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit wordt ook wel een ‘toevoeging’ of ‘pro deo’ genoemd. Indien u in aanmerking komt voor een bijdrage in de kosten voor rechtsbijstand dan worden wij als advocaat aan u ‘toegevoegd’ door de Raad voor Rechtsbijstand. Deze raad beslist of u in aanmerking komt voor een toevoeging en zo ja, of u een eigen bijdrage verschuldigd bent. Deze eigen bijdrage moeten wij dan bij u in rekening brengen. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u eenvoudig kijken of u voor een toevoeging in aanmerking komt.
 
Wij zullen overigens samen met u bekijken of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien u niet in aanmerking komt voor een toevoeging of hiervan geen gebruik wilt maken, kan het zijn dat u voor de kosten van rechtsbijstand een verzekering heeft afgesloten. Bij veel rechtsbijstandverzekeraars bestaat de mogelijkheid dat wij u bijstaan en de kosten door de verzekeraar worden vergoed. Heeft u geen rechtsbijstandverzekering en komt u niet in aanmerking voor een toevoeging, dan moet u de kosten zelf betalen. U betaalt dan ons uurtarief. Het standaard uurtarief bedraagt € 195,00 . Indien uw persoonlijke omstandigheden zoals uw financiële draagkracht, daartoe aanleiding geven, kunnen we een lager uurtarief overeenkomen. Ook is het mogelijk een vaste prijs af te spreken voor werkzaamheden, bijvoorbeeld een bedrag voor de hele echtscheiding. Wij bespreken dit graag met u.

 
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie neem dan contact met ons op en maak direct een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek: 077 – 310 1159