Op kosten van uw verzekering een advocaat inschakelen van VALUAS ADVOCATEN.

Bent u verzekerd voor rechtsbijstand? En bent u in de situatie dat u een gerechtelijke (arbeidsrechtelijke) procedure moet voeren in samenwerking met een jurist? Dan kunt u ook een advocaat van Valuas Advocaten inschakelen.

U bent niet verplicht om voor de jurist of advocaat van uw verzekeraar te kiezen. Uw verzekeraar is wel verplicht de jurist of advocaat van uw keuze (ook) te vergoeden. Kortom, u hebt een vrije advocaatkeuze. Deze mogelijkheid is bevestigd door het Europese Hof van Justitie in een uitspraak van 7 november 2013.

Onze ervaring leert dat bij het voeren van een inhoudelijke procedure, het kiezen van de juiste specialist van doorslaggevend belang is. U moet zich professioneel vertegenwoordigd voelen en de advocaat moet echt voor u het beste resultaat halen.

Wilt u direct een advocaat inschakelen? Of hebt u vragen over de mogelijkheden? 

Bel ons dan op 077 – 310 11 59.