De oudere werknemer in het arbeidsproces: juridische mogelijkheden en tips

Voor de oudere werknemer lijkt er geen plaats in het arbeidsproces. Dit is onterecht.

Tegenover de relatief hogere salariskosten, de toenemende kans op ziekte, de veronderstelde verminderde productiecapaciteit staan de (levens-)ervaring en continuïteit van de oudere werknemer. Oudere werknemers leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het functioneren van uw organisatie.

De verhoging van de AOW gerechtigde leeftijd en de vergrijzing leiden tot een noodzaak van een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Steeds meer werknemers zullen tot hun officiële pensioengerechtigde leeftijd bij u als werkgever werkzaam zijn. Steeds meer vitale oudere werknemers willen ook na hun pensioengerechtigde leeftijd aan het arbeidsproces blijven deelnemen.
 
Het is dus tijd om stil te staan bij de juridische implicaties van het in dienst nemen of houden van werknemers na hun AOW gerechtigde leeftijd en de implicaties van de veranderende pensioenafspraken. Hierbij komen juridische vragen op zoals:

• Hoe beëindig ik de arbeidsovereenkomst van de oudere werknemer rechtsgeldig?
• Welk risico loop ik als de werknemer doorwerkt na zijn AOW leeftijd?
• Welke overeenkomst ga ik aan met de ‘doorwerkende’ werknemer na de AOW leeftijd?

Alhoewel per werknemer de situatie verschillend is, moet u hierbij onder andere letten op het volgende:

• check de arbeidsovereenkomst op de aanwezigheid en formulering van een (pensioen-)ontslagbeding; let op bij afwezigheid ervan;
• Inventariseer werknemers die op korte termijn AOW leeftijd bereiken, en draag zorg voor een rechtsgeldige beëindiging;
• Bij doorwerken: denk na over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tot de AOW leeftijd en de contractsvorm bij het doorwerken na de AOW leeftijd; gaat de werknemer doorwerken op basis van een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst? Deze beslissing is van invloed op de wettelijke eisen bij de beëindiging van de voorgaande arbeidsovereenkomst.

Voor al deze vragen kunt u contact opnemen met onze advocaat arbeidsrecht, mr. Sander Oudenhoven, email: oudenhoven@valuasadvocaten.nl