Op kosten van uw verzekering een advocaat inschakelen van VALUAS ADVOCATEN.

Bent u verzekerd voor rechtsbijstand? En bent u in de situatie dat u een gerechtelijke (arbeidsrechtelijke) procedure moet voeren in samenwerking met een jurist? Dan kunt u ook een advocaat van Valuas Advocaten inschakelen. U bent niet verplicht om voor de jurist of advocaat van uw verzekeraar te kiezen. Uw verzekeraar is wel verplicht de jurist of advocaat van uw keuze...

Lees meer

De oudere werknemer in het arbeidsproces: juridische mogelijkheden en tips

Voor de oudere werknemer lijkt er geen plaats in het arbeidsproces. Dit is onterecht. Tegenover de relatief hogere salariskosten, de toenemende kans op ziekte, de veronderstelde verminderde productiecapaciteit staan de (levens-)ervaring en continuïteit van de oudere werknemer. Oudere werknemers leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het functioneren van uw...

Lees meer

Per oproep recht op minimaal drie uur loon voor oproepkrachten; dubbel uitbetaald?

De Hoge Raad heeft in mei 2013 bepaald dat de werknemer die meerdere malen per dag wordt opgeroepen werk te verrichten, over elke afzonderlijke periode van arbeid recht heeft op loon voor een periode van minimaal drie uur. Dit geldt ook als de werknemer over bepaalde tijdsvakken van die dag “dubbel” wordt beloond.   Taxichauffeur Deze zaak ging om het...

Lees meer

Social Media

Social media wordt door ondernemers als marketing tool gebruikt. Lage kosten, snelheid en bereik in verhouding tot de traditionele media zijn argumenten om social media te gebruiken. Maar als u niet oppast, is elk voordeel ook een nadeel. Want alle voordelen slaan om in nadelen als social media onjuist gebruikt worden, bijvoorbeeld doordat er onjuiste informatie...

Lees meer

Hennepkwekerij, huis ontruimd door de woningbouwvereniging en gesloten door de gemeente

Verhuurders hebben tegenwoordig een streng beleid tegen hennepkwekerijen en de daarmee samenhangende activiteiten. Vaak betekent dit dat de verhuurder de huur wil beëindigen. Dit kan ook het geval zijn indien er sprake is van een huis waar hennep gedroogd wordt of verhandeld. Los daarvan zijn er steeds meer gemeentes die vervolgens reageren op de hennepkwekerij of andere...

Lees meer

Het sociaal akkoord

Op 11 april 2013 is, in navolging op het regeerakkoord van 29 oktober 2012, het sociaal akkoord gepresenteerd dat afspraken tussen kabinet, werkgevers en werknemers in Nederland over arbeids- en sociaalrechtelijke onderwerpen bevat. De verregaande hervormingen die in het regeerakkoord gepresenteerd werden, zijn in het sociaal plan behoorlijk afgezwakt: het Nederlands...

Lees meer